CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
Dien Quang Joint Stock Company
DQ JSC
121,123,125 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
121,123,125 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Hồ Quỳnh Hưng
0300363808 (03/02/2005)
Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
0300363808 (03/02/2005)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

EnglishVietnamUnknown