CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
GELIMEX
374 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
374 Ngu Hanh Son Street, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang
Nguyễn Văn Phuêc
0400100827 (01/09/2010)
0400100827 (01/09/2010)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

EnglishVietnamUnknown