CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH – 0304026070

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH – 0304026070
NHAT ANH Pharmaceutical Limited Liability Company
611/26A Điện Biên Phủ, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
611/26A Dien Bien Phu, Ward 1, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
LƯỜNG QUỐC PHƯƠNG
0304026070 – Ngày bắt đầu thành lập:28/09/2005
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
chi tiết: dịch vụ bảo quản thuốc
4649 (Chính)
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: bán buôn thuốc
0304026070 – Ngày bắt đầu thành lập:28/09/2005

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT ANH – 0304026070

EnglishVietnamUnknown